تمام عمرم نفرین کردن یک ضعف اخلاقی بزرگ بود. یک رفتار ناشایست. یک نباید پررنگ. این روزها خیلی درگیرم. خیلی دلم این نباید را میخواهد.

این حس تنفر را چگونه خالی کنم؟

/ 0 نظر / 9 بازدید