فارغ از همه تلاشها و جون کندنها و زور زدن برای ناامید نبودن، جدای همه اعتقادها و اعتمادها و همه چی رو به خودش سپردنها، باید یه وقتایی هم بشه رفت جلوی مردم و فریاد زد که بابا من حالم خوب نیست. بابا دارم دست و پا میزنم که غرق نشم ولی شنا بلد نیستم.

/ 0 نظر / 4 بازدید