شک....

خیلی افتضاحه که حس کنی تو فاصله یه متری ات دارن راجع به تو حرف میزنن و کسی که یه زمانی جونتو براش میدادی داره بدترین قضاوتها رو در موردت میکنه. 

انگار همه کابوسهام داره تبدیل به واقعیت میشه.

اگه میشد این چشما رو ببندم و دیگه هرگز برنگردم به اینجا.

/ 1 نظر / 4 بازدید
وارونه

:|